Co robimy

〉Zapewniamy dostawy foli PVB  służącej do laminacji szkła.

Architektura - Motoryzacja - Fotowoltaika

PVB jest polimerem winylowym, należący do polioctanów winylu. Stanowi on jeden z termoplastów bezpostaciowych (amorficznych). PVB jest żywicą, mającą postać ciała stałego, rozpuszczalną w rozpuszczalnikach organicznych, zwłaszcza w alkoholach lecz nie w węglowodorach i odporną na działanie kwasów oraz alkaliów. Nadaje się ona do wykorzystania w charakterze przekładek stosowanych w szkle warstwowym. Dobra przyczepność tej żywicy uzyskiwana jest dzięki obecności w niej wolnych grup hydroksylowych. Siła przyczepności pomiędzy szkłem i folią jest wynikiem tworzenia się wiązań wodorowych
Folia PVB jest materiałem preferowanym w produkcji bezpiecznego szkła warstwowego. Właściwości bezpiecznego szkła warstwowego z zastosowaniem folii PVB wynikają z mechanicznych własności tej folii oraz bardzo wysokiej odporności na rozerwanie złącza PVB/szkło w wypadku rozbicia szyby.

〉Zapewniamy dostawy foli EVA służącej do laminacji szkła.

Architektura  - Fotowoltaika

Folie EVA odznaczają się wytrzymałością na rozerwanie rzędu 10 do 25 MPa, maksymalnym wydłużeniem względnym występującym w momencie zerwania przekraczającym wartość 500% oraz znakomitą kohezją i dobrymi własnościami adhezyjnymi.

Dzięki przechodzeniu folii EVA w stan ciekły w trakcie procesu łączenia ze szkłem uzyskujemy niwelację nierówności, mogących wystąpić pomiędzy laminowanymi arkuszami szkła. Ta właściwość jest szczególnie ważna w przypadku laminowania pomiędzy szybami różnych materiałów, zarówno ogniw fotowoltaicznych, jak i materiałów dekoracyjnych

〉Dostarczamy gotowe szyby laminowane pod konkretne realizacje .

A czym jest to szkło laminowane ?

Szkło laminowane  zalicza się do rodziny szkieł bezpiecznych. Jest powszechnie wykorzystywane w budownictwie i architekturze, najczęściej w konstrukcjach tworzących przegrody, barierki, balustrady, zadaszenia, schody, podłogi i stropy, elewacje szklane itd. Dzięki szerokim możliwościom technologicznym wzbogacania szkła, oprócz jego funkcji konstrukcyjnych i architektonicznych, nadajemy mu dodatkowo walor estetyczny

Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej tafli szkła połączonych ze sobą za pomocą jednej lub wielu folii PVB (poli-winylo-butyralowej)o rożnych  grubościach od  0,38 mm do 1,52 mm każda. W zależności od zestawu oraz liczby i grubości poszczególnych tafli szkła oraz folii PVB , uzyskuje się szkło laminowane o różnych parametrach. Pozwalają one zaspokajać potrzeby w zakresie ochrony na równych poziomach.

Odbieramy odpady foli PVB

W ramach współpracy z firmami które zaopatrujemy w wysokiej jakości folie PVB , zajmujemy się także odbiorem odpadu poprodukcyjnego tzw, ścinków foli pvb.
Odpad musi być spakowany w worki około 20kg w oktabinach lub BigBagach nie przekraczając 500kg łącznej wagi.

Zapraszamy do współpracy !